AM&TSAircraft Maintenance Training School

Binnen de Aircraft Maintenance Training School (AM&TS) werken verschillende technische opleidingen samen. Studenten kunnen zich via deze website inschrijven voor de verschillende examens. We integreerden een betaalmodule waarmee studenten direct bij de inschrijving veilig betalen via IDeal. Zij ontvangen direct een factuur. Dit scheelt voor de AM&TS veel administratieve handelingen.

Er staan nog een aantal uitebreidingen voor de website op het programma. Zo kunnen er binnenkort onderzoeken en enquêtes onder de studenten worden gehouden en worden behaalde certificaten veilig online aanvraagbaar.

De website is tweetalig (Nederlands/Engels).  

Werkzaamheden Intertasq:
Ontwerp en bouwen van de website
Gereed:
januari 2015
Ontwerp:
Intertasq