DIWCMWorld Class Maintenance

De website is een informatief portaal voor de technische onderhoudssector in Zuidwest-Nederland. De informatievoorziening over samenwerking en projecten is belangrijker dan de commerciële waarde van deze website. De projecten en de agenda hebben een prominente plaats. Via  de website kunnen er vanuit de doelgroep publicaties besteld en afgerekend worden. 

Het ontwerp van deze website werd aangeleverd door een externe ontwerper. Onze taak was om dit ontwerp om te zetten in een responsive website. Soms moeten onze wederzijdse visies over layout, techniek e.d. gecombineerd worden. In overleg komen we er altijd uit.  

Werkzaamheden Intertasq:
Bouw van de website
Hosting
Gereed:
juni 2014
Ontwerp:
DIWCM